Kontakti

Pašvaldības SIA "Garkalnes Komunālserviss"
Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2137


PVN reģ. Nr. LV40003708356

Luminor Bank AS Latvijas filiāle SWIFT kods: RIKOLV2X Konts: LV21RIKO0002930176794

A/S SEB banka SWIFT kods: UNLALV2X Konts: LV17UNLA0050005043478

AS Swedbank SWIFT kods: HABALV22 Konts: LV84HABA0551044558656

 
Informācija par atkritumu izvešanas līgumiem un to noslēgšanu,

kā arī cita veida informācija pa tālruni 67998645, mob.tālruni 26616679
fakss 67998325, kā arī pa e-pastu info@garkalnesks.lv

Lapas lietošanas noteikumi ir pieejami šeit.

Kontaktu forma

Jūs varat izmantot šo kontaktu formu, lai nodotu mums ziņu. Centīsimies sniegt atbildi iespējami īsākā laikā.