Es izvēlos tīrību!           
Par sakoptu, tīru vidi un attīstību Garkalnes novadam           

Drīz pavasara talka


Pēc tikšanās ar Garkalnes mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas audzēkņiem

Paldies par iespēju satikt tik ļoti ieinteresētus, zinošus un atbildīgus bērnus – mums ir cerība, ka pasaule kļūs tīrāka, jo ir kāds, kam tas patiesi rūp. Un bērni mācās galvenokārt no saviem vecākiem. Vēlreiz vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir samazināt atkritumu daudzumu – vispirms jau iepērkoties apdomīgi, tad kompostējot, jo virtuves un dārza atkritumi veido 40% no mājsaimniecību kopējiem atkritumiem, tad atbildīgi šķirojot. Atgādinu, ka saviem klientiem piedāvājam konteineru papīra, plastmasas un metāla iepakojuma uzkrāšanai, kuru varat iegādāties (43,32 EUR) vai nomāt (1,21 EUR/mēnesī), materiāla izvešana ir bez maksas. Lai pareizi šķirotu, ir jāpievērš uzmanība simboliem uz iepakojuma, materiālam jābūt tīram un saplacinātam. Dārza atkritumiem pavasarī piedāvāsim 1 m3 big-bag maisus (9,68 EUR/par izvešanu). Bet viss labais sākas ar labu nodomu un kopīgu mērķi – dzīvot tīrā un sakoptā vidē! Vēlreiz paldies audzinātājai Anitai Strodei un bērniem par pārdomāti izvēlētu tēmu un interesantu sarunu.   

PSIA “Garkalnes Komunālserviss”

struktūrvienības vadītāja Santa Bubindusa .