Es izvēlos tīrību!
Par sakoptu, tīru vidi un attīstību Garkalnes novadam

Aktuālā informācija par sniega tīrīšanu Garkalnes novadā

Pie intensīvas snigšanas, kas ilgst vairāk kā 6 stundas, neapšaubāmi būs apgrūtināti braukšanas apstākļi uz visām ielām un ceļiem, tādēļ lūdzam iedzīvotājus izvēlēties drošu braukšanas ātrumu, kā arī izvērtēt prasmes un nepieciešamību vadīt automašīnu īpaši apgrūtinātos braukšanas apstākļos. Lai operatīvi reaģētu un spētu palīdzēt novada iedzīvotājiem, lūdzam sazināties telefoniski tikai ārkārtas gadījumos, par citiem jautājumiem labprāt atbildēsim elektroniski.

PSIA “Garkalnes Komunālserviss” informē, ka Garkalnes novada ielu un ceļu ziemas ikdienas uzturēšanu veic 6 tehnikas vienības, darbu organizējot vairākās maiņās. Ielas tiek ne tikai intensīvi tīrītas, bet arī regulāri apsekotas, jo ceļa apstākļi dažādās novada vietās var nozīmīgi atšķirties (piemēram, ir ielas, ko regulāri aizputina (ielas klajumos), ir kalni un bīstami līkumi).

Intensīvas snigšanas laikā ir īpaši svarīgi, lai dienas laikā iespējami maz automašīnu tiktu novietotas stāvēšanai ielas malā, īpaši mazajās ieliņās, jo tad, ja tehnika nevar pabraukt garām, iela var paliek neiztīrīta konkrētajā maršrutā.

Garkalnes novada ielas un ceļi ir sadalīti uzturēšanas klasēs, ņemot vērā satiksmes intensitāti. Prioritāri tiek tīrītas B klases ielas – Senču prospekts, Upesciema iela, Skolas iela, Elenburgas iela un Ādažu iela. Tad seko C kategorijas ielas:

Apdzīvota vieta    Iela
Garkalne Upes iela, Sēņu iela, Austrumu iela, Lielā zaļā iela, Saules iela un Priežu iela (posms ar šķembu klātni) 
Berģi Rožu prospekts
Upesciems Ziedu iela un Garā jūdze
Priedkalne Krastmalas iela
Bukulti Muižas iela, Rudens iela un Vecupes iela
Langstiņi Krievupes iela un Rīgas iela
Suži Pulkveža iela un Ceļmalas iela


Visas pārējās ir D kategorijas ielas, kas tiek tīrītas pēc ciematu principa – tiek nosūtīta tehnikas vienība, kas iztīra visas pašvaldības ielas konkrētā apdzīvotā vietā. Ciematiem ar izteiktu vasarnīcu apbūvi (Suži, Makstenieki un Skuķīši) ir zemāka prioritāte, taču rindas kārtībā tiek iztīrītas arī šo apdzīvoto vietu maģistrālās ielas un ceļi.

Intensīvas snigšanas apstākļos pie B un C kategorijas ielām ir jāatgriežas vairākkārt, kas var aizkavēt D kategorijas ielu tīrīšanas uzsākšanu, kā arī no apdzīvoto vietu principa izslēdzot īsas, necaurbraucamas ielas.  Vērtējot meteoroloģisko apstākļu prognozes, tiek pieņemts lēmums par darbu uzsākšanas laiku, mazinot risku, ka kāda iela vai ceļš kļūst neizbraucams. Taču, ja sniegputenis ir solīts īsāks kā 6 stundas, darbi D kategorijas ielās tiek uzsākti tikai pēc sniegputeņa beigām.

Jau iepriekš brīdinām, ka intensīva darba apstākļos var rasties situācijas, ka pretī iebrauktuvēm veidojas sniega vaļņi. Lūdzam būt saprotošiem un piebraucamo ceļu attīrīšanu veikt pašu spēkiem.

 Darīsim visu, lai šis sniegputenis radītu tikai prieku par skaisto un balto pasauli!

Par asenizācijas pakalpojuma maksu ar 01.02.2021.

     PSIA "Garkalnes Komunālserviss" informē, ka ar 2021.gada 1.februāri ir mainīta maksa par asenizācijas pakalpojumu, pamatojoties uz kanalizācijas notekūdeņu nodošanas maksas un citu izmaksu paaugstināšanos. Turpmāk asenizācijas reiss Garkalnes novadā izmaksās 33.06 EUR + PVN.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu

  Vakar, 2020.gada 22.decembrī, Garkalnes novada domē tika pieņemts likumsakarīgs, tiesiski un ekonomiski pamatots lēmums par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām ar 2021.gada 1.janvāri. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs no 01.01.2021. būs 14,72 EUR + PVN par m3. Viena standarta 240 litru konteinera izvešanas maksa būs 4,27 EUR (t.s. PVN).

  Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pants skaidri nosaka, ka mainoties atkritumu noglabāšanas tarifam, šīs izmaksas ir jāiekļauj sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā ar tarifa izmaiņu spēkā stāšanās dienu.

  Klientus savlaicīgi informējām par plānotajām izmaiņām, jo tās paredzēta 2021.gada valsts budžeta paketē pieņemtie Dabas resursu nodokļa likuma grozījumi.

  Šis laiks ir grūts visiem, un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa celšana vienmēr izsauc diskusijas par to, ka kaut ko vajadzētu darīt savādāk. Mēs vienmēr atbalstām konstruktīvus priekšlikumus, kas iekļaujas pastāvošā normatīvā regulējumā, kā arī aktīvi līdzdarbojamies, lai šī nozare būtu paredzamāka un sakārtotāka un iedzīvotājiem saprotamāka valsts mērogā.

 .