Publiskojamā informācija atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 58.panta prasībām

Pamatdarbības nozare komunālie pakalpojumi (ūdenssaimiecības pak. Garkalnē,
siltumapgāde, atkritumu apsaimniekošana),
pašvaldības teritorijas un ceļu uzturēšana
Juridiskā adrese,
kontaktinformācija
Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137, tālr. 26616679, 67998645, info@garkalnesks.lv 
Līdzdalības atbilstība likuma1 prasībām un stratēģiskais mērķis Līdzdalība atbilst likuma prasībām, uzņēmuma stratēģija balstīta uz ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un uzturēšanu, efektīvu pašvaldības teritorijas un ceļu uzturēšanu un pieejamu, videi draudzīgu komunālo pakalpojumu sniegšanu Garkalnes novada iedzīvotājiem
Kapitāla daļu
turētāja pārstāvis
Garkalnes novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītājs Aivars Laurs līdz 17.12.2019. Garkalnes novada domes
izpilddirektore Jeļena Toca no 18.12.2019.
Ropažu novada pašvaldības izpilddrektors Maksims Griščenko no 01.07.2021.
Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un nefinanšu mērķu īstenošanas
rezultāts (1.1.a)
Vidēja termiņa attīstības stratēģija 2020.-2022.gadam
Atskaite par 2016.-2018. gada attīstības stratēģijas mērķu īstenošanas rezultātiem
Izmaksātās dividendes, EUR (1.1.b) NAV
 Gads20162017  2018 2019 2020  
Nodokļu maksājumu kopsumma, EUR (1.1.b)
236234
EUR
234723 EUR 
275660
EUR
280821
EUR
311711
EUR
 
Saņemtais budžeta finansējums, EUR (1.1.c)  NAV
Kapitālsabiedrības apstiprināts, revidēts gada pārskats (1.2.b) 2016 2017   2018 2019 2020 2021
Pamatkapitāla lielums un Garkalnes novada pašvaldības līdzdalības apmērs 892054 EUR, 100% Garkalnes novada Dome
Līdzdalības citās sabiedrībās (1.3.a) NAV
Organizatoriskā struktūra (1.3.b) Organizatoriskā struktūra
Saņemtie vai veiktie ziedojumi, EUR (1.3.c) NAV
Informācija par iepirkumiem (1.3.d) Informācija pieejama www.garkalnesks.lv sadaļā PUBLISKIE IEPIRKUMI Informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā 
Informācija par aktuālajiem tarifiem Informācija ir pieejama sadaļā PAKALPOJUMI
Pretkorupcijas plāns (1.3.e) Pretkorupcijas plāns 2019.-2021.gadam
Statūti (1.3.f) Statūti
Valdes nolikums, kas regulē tās darbību (1.3.g) Nolikums*
Informācija par valdes locekli (1.3.h) Valdes locekļa Harija Lieljura pilnvaru termiņš noteikts līdz 2024.gada 14.martam.
Valdes locekļa atalgojums, saskaņā ar 2021.gada 22.februāra lēmumu, noteikts EUR 2395,76 apmērā.
Informācija par dalībnieku sapulcēm (1.3.i) skatīt zemāk
Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes atalgojumu (1.3.j) Atalgojuma politika
Ziedošanas stratēģija un kārtība (1.3.k) Sabiedrība neveic ziedojumus
Ziņas, ka pašvaldība paredzējusi
izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā
NAV
Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības
reorganizāciju vai pārveidi
NAV

1Valsts pārvaldes iekārtas likums, 88.panta 1.daļa

* izstrādes stadijā, tiks publicēts nekavējoties pēc apstiprināšanas


Paziņojumi par dalībnieku sapulcēm (1.3.i) ir pieejami šeit