Noteikumi par nešķirotu atkritumu apsaimniekošanu ir pieejami šeit.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu

2020.gada 22.decembrī, Garkalnes novada domē tika pieņemts likumsakarīgs, tiesiski un ekonomiski pamatots lēmums par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām ar 2021.gada 1.janvāri. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs no 01.01.2021. būs 14,72 EUR + PVN par m3. Viena standarta 240 litru konteinera izvešanas maksa būs 4,27 EUR (t.s. PVN).

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pants skaidri nosaka, ka mainoties atkritumu noglabāšanas tarifam, šīs izmaksas ir jāiekļauj sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā ar tarifa izmaiņu spēkā stāšanās dienu.

Klientus savlaicīgi informējām par plānotajām izmaiņām, jo tās paredzēta 2021.gada valsts budžeta paketē pieņemtie Dabas resursu nodokļa likuma grozījumi.

Šis laiks ir grūts visiem, un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa celšana vienmēr izsauc diskusijas par to, ka kaut ko vajadzētu darīt savādāk. Mēs vienmēr atbalstām konstruktīvus priekšlikumus, kas iekļaujas pastāvošā normatīvā regulējumā, kā arī aktīvi līdzdarbojamies, lai šī nozare būtu paredzamāka un sakārtotāka un iedzīvotājiem saprotamāka valsts mērogā.

PamatsPeriodsTarifs, EUR/m3 (bez PVN)
22.12.2020. Garkalnes novada Domes lēmums Nr. 1278No 01.01.2021.14,72
26.11.2019. Garkalnes novada Domes lēmums Nr. 918No 01.01.2020.14,11
21.12.2018.Garkalnes novada Domes lēmums Nr. 619No 01.01.2019.12,85
28.11.2017.Garkalnes novada Domes lēmums Nr. 220No 01.01.2018.10,36
27.12.2016. Garkalnes novada Domes lēmums 15.§No 01.01.2017.9,96
24.05.2016. Garkalnes novada Domes lēmums 10.§No 01.07.2016.9,44

Bioloģiski noārdāmo atkritumu (lapu, zāles utt.) apsaimniekošana ar big/bag maisiem – 24,05 EUR + PVN par 1m3

Otrreizēji izmantojamo materiālu šķirošanas konteineru noma – 1,00 EUR + PVN/mēnesī

Otrreizēji izmantojamo materiālu šķirošanas konteineru iegāde – 35,80 EUR + PVN