Kompostētāju reģistrs

Sekojiet līdzi informācijai ikmēneša rēķinos un šeit. Šobrīd gaidām, kad tiks publicēti un stāsies spēkā Garkalnes novada domes saistošo noteikumu grozījumi par atkritumu apsaimniekošanu, kas paredz dalītu bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanu.


Nosūtītie dati tiks izmantoti tikai Kompostētāju reģistra izveidei, atbilstoši Garkalnes novada Domes saistošo noteikumu Nr. 7 prasībām

 .