Pakalpojumi

Atkritumu apsaimniekošana

Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana. Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu ir pieejami šeit.

Pamats Periods Tarifs, EUR/m3 (bez PVN)
22.12.2020. Garkalnes novada Domes lēmums Nr. 1278 No 01.01.2021.14,72 
26.11.2019. Garkalnes novada Domes lēmums Nr. 918 No 01.01.2020. 14,11
21.12.2018.Garkalnes novada Domes lēmums Nr. 619 No 01.01.2019. 12,85
28.11.2017.Garkalnes novada Domes lēmums Nr. 220 No 01.01.2018. 10,36
27.12.2016. Garkalnes novada Domes lēmums 15.§ No 01.01.2017. 9,96
24.05.2016. Garkalnes novada Domes lēmums 10.§ No 01.07.2016. 9,44

Bioloģiski noārdāmo atkritumu (lapu, zāles utt.) apsaimniekošana ar big/bag maisiem – 8,00 EUR + PVN par 1m3

Otrreizēji izmantojamo materiālu šķirošanas konteineru noma – 1,00 EUR + PVN/mēnesī

Otrreizēji izmantojamo materiālu šķirošanas konteineru iegāde – 35,80 EUR + PVN

Siltumapgāde fiziskām personām

Ēka Kurināmā veids Tarifs (bez PVN) 2019./2020.gada apkures sezonā Tarifs (bez PVN) 2020./2021.gada apkures sezonā
Sēņu iela 7, Garkalne Propāna gāze 2,52 EUR/m2/mēnesī visu apkures sezonu  2,52 EUR/m2/mēnesī visu apkures sezonu
Meža iela 2, Garkalne Kokskaidu granulas 1,96 EUR/m2/mēnesī visu apkures sezonu  1,96 EUR/m2/mēnesī visu apkures sezonu
Upes ielas daudzdzīvokļu mājas, Garkalne Kokskaidu granulas (rezerves dīzeļdegvielas katls) 0,54 EUR/m2/mēnesī apkures sezonā patstāvīgā daļa + mainīgā daļa atkarībā no energoresursu patēriņa  0,54 EUR/m2/mēnesī apkures sezonā patstāvīgā daļa + mainīgā daļa atkarībā no energoresursu patēriņa
Upesciema daudzdzīvokļu mājas, Upesciemā Dabasgāze Mainīgs tarifs, atkarībā no dabasgāzes cenas un siltumspējas (2019.gada decembrī 49,30 EUR/MWh) Mainīgs tarifs, atkarībā no dabasgāzes cenas un siltumspējas (2020.gada novembrī 41,66 EUR/MWh)
Skolas iela 10, Upesciems Dabasgāze Mainīgs tarifs, atkarībā no dabasgāzes cenas un siltumspējas (2019.gada decembrī 0,9067 EUR/m2) Mainīgs tarifs, atkarībā no dabasgāzes cenas un siltumspējas (2020.gada decembrī 0,5223 EUR/m2)

Ūdenssaimniecība

Ar 26.07.2016. Garkalnes novada Domes lēmumu ūdensapgādes tarifs Garkalnes novada Garkalnes ciema teritorijā – 0,68 EUR/m3 + PVN, kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs – 1,19 EUR/m3 + PVN.

Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas tarifs – 26,40 EUR + PVN, maiņa - 10,00 EUR + PVN. Cenā ietilpst skaitītāja plombēšana. Papildus klientam tiek aprēķināta maksa par faktiski izlietotajiem materiāliem, tajā skaitā ūdens patēriņa skaitītāju, iegādes vērtībā.

Asenizācijas pakalpojums – 27.77 EUR + PVN par vienu reisu (muca līdz 3.5 m3). Ņemot vērā attālumu no bāzes no notekūdeņu nodošanas vietas, tiek piemērots paaugstināts tarifs apdzīvotās vietās Suži, Gāršas, Priežlejas – 28.92 EUR + PVN par reisu.      

Transporta pakalpojumi (tiek nodrošināti tikai, ja tehnika nav nepieciešama pašvaldības pasūtījuma izpildei)

Universālā ekskavatora noma – 25,00 EUR/stundā + PVN

Transporta pakalpojumi ar kravas automašīnu – 25,00 EUR/stundā + PVN, 0,85 EUR/km + PVN

Jūsu ērtībai pašvaldības SIA „Garkalnes Komunālserviss” piedāvā izmantot arī transporta un cita veida pakalpojumus. Ņemot vērā, ka katra pasūtījuma specifika lielā mērā ietekmē cenu, par tarifiem lūdzam interesēties telefoniski -  67998645, 26616679.

 .