LVRu
Uzdotie jautājumi
Identifikācijas Nr. Uzdotais jautājums Atbilde
PSIAGK 2011/4K Vai iepirkumā par būvgružu un atkritumu izvešanu var būt arī  10m3 konteineri? Jā, tas nebūs par iemeslu, lai piedāvājumu noraidītu, ja piedāvātā cena būs zemākā.
PSIAGK 2013/1K Kas ir maksimālais iekraušanas kausa augšējās malas augstums 1000 mm? Tas ir augstums no zemes līdz iekraušanas kausa priekšējā borta augstākajai vietai.
PSIAGK 2013/1K Vai var piedāvāt trumuļu bremzes? Jā, nolikuma grozījumi ir pieejami mājas lapā
PSIAGK 2013/1K Vai ir iespējams konkursa ietvaros arī piedāvāt lokšņu atsperu aizmugurējās ass balstiekārtu?

Nē, nav iespējams piedāvāt. Iepirkuma tehniskajā specifikācijā ir paredzēts aizmugurējā tilta gaisa atsperojums, lai nodrošinātu iespēju regulēt balstiekārtas augstumu, kā arī nodrošinātu līganu gaitu pa sliktas kvalitātes ceļiem, samazinot slodzi uz piekares mezgliem.

PSIAGK 2013/1K Vai tomēr kravas automašīna tiktu paredzēta tikai kā atkritumvedējs ar tai atbilstošo atkritumu savākšanas iekārtu?

Kravas automašīnu ir paredzēts lietot tikai kā atkritumvedēju ar tai atbilstošo atkritumu savākšanas iekārtu.

PSIAGK 2017/2K
Vai CO2 emisiju apjomu var uzrādīt kā CO mg/kwh? Nē, CO2 izmešu vērtība jānorāda kā prasīts nolikumā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.106 Rīgā 2017.gada 28.Februārī (prot.Nr10 9) Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku.
PSIAGK 2017/2K Vai var atstāt manuāli palaižamu presēšanas ciklu?
Nē, presēšanas ciklam jāatbilst kā prasīts nolikumā: (Pielikums Nr.3) Punkts  4.1.12 - Automātiski iestādāms atkritumu presēšanas cikls atkarībā no iztukšoto konteineru skaita.
PSIAGK 2018/1K

Jautājums uzdots elektroniski 16.08.2018.

Lūdzu izskaidrot 2.5.1. punktu

Ar ieplūstošā gaisa sildītāju ir domāta ziemas palaišanas sistēma, kas uzsilda ieplūdē ieplūstošo gaisu.

PSIAGK 2018/1K

Jautājums uzdots elektroniski 16.08.2018.

Vai ir iespējams automašīnu aprīkot ar cita izmēra riepām?

 Nē, automašīnas riepām jāatbilst nolikuma 2.6.6. punktā minētajiem izmēriem.
PSIAGK 2018/1K

Jautājums uzdots elektroniski 16.08.2018.

Vai akumulātora baterija drīkst būt ar mazāku jaudu?

 Nē, akumulatora jaudai jāatbilst nolikuma 2.9.7. punktā minētajai.

 

Pēdējās izmaiņas

2020-02-17 11:44