Drīzumā tiks uzsākta kompostētāju reģistra izveide

Sekojiet līdzi informācijai ikmēneša rēķinos un šeit


Nosūtītie dati tiks izmantoti tikai Kompostētāju reģistra izveidei, atbilstoši Garkalnes novada Domes sasitošo noteikumu Nr. 7 prasībām

 .